InfraMag höghastighetståg


Vi arbetar med underlaget och den utveckling som vi försöker genomföra med ett tåg som är magnetburet men ändå har sin framförflyttning via en höj och sänkbar boggie. Det är en helt ny teknik och det ger möjligheter att kombinera två tekniker till det bästa för framtida förflyttning av spårbundna fordon

 

+ Är idag att betrakta som ett rent utvecklingsprojekt
+ Hastigheter under 70 km så körs det som ett vanligt tåg, spårbundet. Över 70 km så fungerar det som ett maglev tåg uppburet av magneter och i det närmaste friktionslöst

+ Betyder att alla stationsområdenkan kan utnyttjas med den redan befintliga spårläggningen

+ Mycket låga siffror på framdrivning och underhåll ger mycket låga transportkostnader
+ Tysta, snabba och bekväma transporter för personer och gods

Höghastighetsbanor, standardiserade moduluppbyggda och industriell producerade, framtidens järnväg i form av InfraMag. Där du utför transporter i det närmaste friktionslöst gäller för både person- och godstransporter.Klicka på bilden nedan så kommer du till en presentation av stålbrobanorna för höghastighetståg.

 

Vår unika lösning med möjligheter att transportera och förflytta människor och
gods i det närmaste friktionslöst. Klicka på bilden nedan så kommer du direkt till sidan..Framtida aspekter som måste komma i fokus

En framtida transportstruktur måste fokuseras på energikonsumtion och att ta vara på vår miljö. Hur kommer den framtida transportstrukturen att se ut? Klicka på bilden nedan så hittar du vår syn på saken.

 

Vi har samlat all information där du kan tanka ned:
video, beskrivningar, broschyrer etc.
Klicka på bilden nedan